Күмүш монеталар


1916-жылдагы улуттук - боштондук көтөрүлүштүн 100 жылдыгы

1916-жылдагы улуттук - боштондук көтөрүлүштүн 100 жылдыгы

Жөнөкөй эмгек шаймандары менен куралданган көтөрүлүшчүлөрдүн каршылык көрсөтүп жаткан..

2 500.00 сом

«Улак тартыш»

«Улак тартыш»

Улакты эңип алып чаап бара жаткан атчандын сүрөтү монетанын негизги сюжетин түзөт. Т..

2 900.00 сом

Ак илбирс

Ак илбирс

"Ак илбирс" күмүш монетасынын алдыңкы бетинде тоо чокуларын мекендеген ак илбирстин э..

2 000.00 сом

Жусуп Баласагынга 1000 жыл

Жусуп Баласагынга 1000 жыл

«Жусуп Баласагынга 1000 жыл» коллекциялык монетасы 2016-жылдын 01 ноябрынан тартып Кы..

3 240.00 сом

Каркыра

Каркыра

«Каркыра» күмүш монетасынын алдыңкы бетинде алтын түстө берилген каркыранын сүрөттөлү..

3 150.00 сом

Комуз

Комуз

Кыргыз элинин баа жеткис көркөм маданиятын даңазалоо максатында Улуттук банк «Улутту..

2 905.00 сом

Кыргыз каганатынын жеңил куралданган жоокери

Кыргыз каганатынын жеңил куралданган жоокери

"Кыргыз каганатынын жеңил куралданган жоокери" коллекциялык монетасы –Улуу Кыргыз каг..

2 800.00 сом

Кыргыз каганатынын шайма-шай куралданган жоокери

Кыргыз каганатынын шайма-шай куралданган жоокери

"Кыргыз каганатынын шайма-шай куралданган жоокери" коллекциалык монетанын алдыңкы бет..

3 000.00 сом

Эдуард чаар гүлү (Айгүл гүлү)

Эдуард чаар гүлү (Айгүл гүлү)

"Кыргызстандын Кызыл китеби" сериясынын монеталарынын арткы бетинде Кыргызстандын жан..

2 420.00 сом

Кыз куумай

Кыз куумай

Кыз куумай" монетасы "Спорттун улуттук түрлөрү жана элдик оюндар" сериясынын көч башы..

2 000.00 сом

Улуу кыргыз каганаты

Улуу кыргыз каганаты

"Улуу кыргыз каганаты" монетасы "Кыргыз каганатынын доору" сериясынын көч башы болгон..

2 200.00 сом

Барсбек- кыргыз каганы

Барсбек- кыргыз каганы

Ат үстүндө курал-жарагы шайма-шай, элеси эсте каларлык таасир калтырган кыргыз жоокер..

2 000.00 сом

Тамга

Тамга

Алтындан түшүрүлгөн тамга – кыргыз элинин укумдан тукумга өтүп келген жалпы белгиси м..

2 600.00 сом

Саймалуу-Таш

Саймалуу-Таш

"Саймалуу-Таш" монетасынын негизги сюжетинин өзөгүн күн кишинин элеси, тоо эчкисинин ..

2 500.00 сом

Манастын күмбөзү

Манастын күмбөзү

"Манастын күмбөзү" монетасы. Орто кылымга таандык мемориалдык архитектуралык эстелик ..

1 800.00 сом

Көрсөтүлдү 1 баштап 15 чейин 33 тин ичинен (бардыгы 3 барак)
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ
Нумизматикалык баалуулуктарды сатуу веб-сайты © 2019