Товар жеткирүү

Товар жеткирүү Кыргыз Республикасынын аймагында «колдон колгожеткирип берүү системасы боюнча ишке ашырылат.

Көңүл буруңуздар! Товардын жалпы салмагы дароо эсептелинип, өзүндө монетанын, таңычактын (футляр) жана сатылып алынган монетанын салмагына жараша  «Кыргыз почтасы»  мамлекеттик ишканасынын (мындан ары– «Кыргыз почтасы») конвертинин же кутусунун салмагын камтыйт. Жеткирип берүү наркы  регионго  жана «Кыргыз почтасы» ишканасы белгилеген тарифтерге ылайык Товардын салмагына жараша аныкталат.

· Эгерде Кардартөлөөнү Visa жана Master Card төлөм карттары аркылуу ишке ашырса, жеткирүү  «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»  ЖАКтан төлөм өткөрүлгөндүгү тууралуу билдирүү алган күндөн тартып жүзөгө ашырылат.

· Эгерде Кардар жеткирүү боюнча накталай төлөп алуу жолун тандаса, жеткирип берүү товарды алган күндөн тартып жүзөгө ашырылат.


1.      Улуттук банк (Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Кассалык операциялар бөлүмүнүн адиси) акча каражаттардын келип түшүшүндө/буйрутманы алганда нумизматикалык баалуулукту жөнөтүү үчүн даярдайт.

2.      Улуттук банк  «Кыргыз почтасына» жеткирип берүү үчүн буйрутма келип түшкөндүгү тууралуу маалымдайт.

3.      «Кыргыз почтасынын» курьери Улуттук банктан (Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Кассалык операциялар бөлүмүнүн адисинен) нумизматикалык баалуулукту алып,  текшергенден кийин печать басып бекитип, кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кол коет.

4.      «Кыргыз почтасы» накталай төлөп алуучу ар бир почта баалуужөнөтүүлөргө салымдардын описин жана коштомо бланктарды өз-өзүнчө түзөт.

5.      Нумизматикалык баалуулуктарды жеткирип берүү наркы регионго жана Товардын  салмагына жараша «Кыргыз почтасы» белгилеген тарифтерге ылайык аныкталат.

6.      Ар бир Товар кабыл –алуу өткөрүп берүү актысы менен коштолот. Товарды алууда бул документтин болушуна ынануу зарыл. Товардын алынгандыгы №113 жана №117 формадагы тиешелүү документтерге кол коюу менен тастыкталат.

7.      Товарды көрсөтүлгөн дарек боюнча почта менен үйгө жеткирип берүү бир гана жолу жүзөгө ашырылат, эгерде Кардар аталган дарек боюнча жок болсо, ага билдирүү калтырылат жана почта жөнөтүүсү түздөн-түз почта байланыш бөлүмүндө/ бөлүмдө берилет.

8.       Накталай төлөп алуу почта жөнөтүүлөрүнүн мөөнөтү берүү пунктуна кабыл алынган учурдан тартып 30 күндү түзөт. Алгачкы 5 (беш) күн акысыз сакталат, 6 (алтынчы) күндөн тартып «Кыргыз почтасы» тарабынан белгиленген тарифке ылайык акы алынат.

 

Көңүл буруңуздар! Жеткирип берүү наркына Товардын жарыяланган наркынан 3% (үч пайыз) өлчөмүндө камсыздандыруу үчүн алынган  сумма кирет.

Көңүл буруңуздар! Кардар Товарды алып жаткан учурда жанында инсандыгын тастыктаган  документ болууга тийиш.«Кыргыз почтасынын» курьери ушул документ болгон шартта гана Товарды берет.

Көңүл буруңуздар! Региондорго жектирүү Товарды алган күндөн тартып 3 (үч) күндөн 8 (сегиз) күнгө чейинки мөөнөттө жүзөгө ашырылат.

Көңүл буруңуздар! Сатылган Товар кайтарылбайт жана алмашылбайт. Буйрутма жана жеткирүү  боюнча маселе/көйгөй келип чыккан шартта, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгына 66-91-19 телефону боюнча кайрылуу зарыл. 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ
Нумизматикалык баалуулуктарды сатуу веб-сайты © 2019