Тарых


"Курманжан Даткага 200 жыл" алтын монетасы

"Курманжан Даткага 200 жыл" алтын монетасы

Улуттук оюу-чиймелердин алкагында Курманжан Датканын элесинин чагылдырылышы, "Курманж..

23 000.00 сом

"Чынгыз Айтматов - 90 жыл"

"Чынгыз Айтматов - 90 жыл"

«Чыңгыз Айтматов - 90 жыл» коллекциялык монетасы кыргыз элинин залкар жазуучусу Чыңг..

700.00 сом

1916-жылдагы улуттук - боштондук көтөрүлүштүн 100 жылдыгы

1916-жылдагы улуттук - боштондук көтөрүлүштүн 100 жылдыгы

Жөнөкөй эмгек шаймандары менен куралданган көтөрүлүшчүлөрдүн каршылык көрсөтүп жаткан..

2 500.00 сом

Жусуп Баласагынга 1000 жыл

Жусуп Баласагынга 1000 жыл

«Жусуп Баласагынга 1000 жыл» коллекциялык монетасы 2016-жылдын 01 ноябрынан тартып Кы..

3 240.00 сом

Кыргыз каганатынын жеңил куралданган жоокери

Кыргыз каганатынын жеңил куралданган жоокери

"Кыргыз каганатынын жеңил куралданган жоокери" коллекциялык монетасы –Улуу Кыргыз каг..

2 800.00 сом

Кыргыз каганатынын шайма-шай куралданган жоокери

Кыргыз каганатынын шайма-шай куралданган жоокери

"Кыргыз каганатынын шайма-шай куралданган жоокери" коллекциалык монетанын алдыңкы бет..

3 000.00 сом

Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 25 жыл

Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 25 жыл

"Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 25 жыл" монетасынын алдыңкы бетинин негиз..

500.00 сом

Улуу кыргыз каганаты

Улуу кыргыз каганаты

"Улуу кыргыз каганаты" монетасы "Кыргыз каганатынын доору" сериясынын көч башы болгон..

2 200.00 сом

Барсбек- кыргыз каганы

Барсбек- кыргыз каганы

Ат үстүндө курал-жарагы шайма-шай, элеси эсте каларлык таасир калтырган кыргыз жоокер..

2 000.00 сом

Тамга

Тамга

Алтындан түшүрүлгөн тамга – кыргыз элинин укумдан тукумга өтүп келген жалпы белгиси м..

2 600.00 сом

"Курманжан Даткага 200 жыл" күмүш монетасы

"Курманжан Даткага 200 жыл" күмүш монетасы

"Курманжан Даткага 200 жыл" күмүш монетасында улуттук оюу-чиймелер менен курчалган Ку..

2 000.00 сом

Эгемен Кыргызстан

Эгемен Кыргызстан

"Эгемен Кыргызстан" күмүш монетасынын негизги сюжети мамлекеттик символика болуп сана..

2 600.00 сом

Улуу Жибек Жолу

Улуу Жибек Жолу

"Улуу Жибек Жолу" күмүш монетасынын алдыңкы бетинде, ЮНЕСКО уюмунун бүткүл дүйнөлүк м..

3 400.00 сом

ЕврАзЭСке 10 жыл

ЕврАзЭСке 10 жыл

Коллекциондук “ЕврАзЭСке 10 жыл” монетасы ЕврАзЭС өлкөлөрүнүн баалуу металлдарынан ко..

1 600.00 сом

Эгемен Кыргыз Республикасына 25 жыл

Эгемен Кыргыз Республикасына 25 жыл

"Эгемен Кыргыз Республикасына 25 жыл" монетанын алдыңкы бетине түшүрүлгөн боз үйдүн т..

2 500.00 сом

Көрсөтүлдү 1 баштап 15 чейин 15 тин ичинен (бардыгы 1 барак)
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ
Нумизматикалык баалуулуктарды сатуу веб-сайты © 2019