Бардык монеталар


Улуу кыргыз каганаты

Улуу кыргыз каганаты

"Улуу кыргыз каганаты" монетасы "Кыргыз каганатынын доору" сериясынын көч башы болгон..

2 200.00 сом

Барсбек- кыргыз каганы

Барсбек- кыргыз каганы

Ат үстүндө курал-жарагы шайма-шай, элеси эсте каларлык таасир калтырган кыргыз жоокер..

2 000.00 сом

Тамга

Тамга

Алтындан түшүрүлгөн тамга – кыргыз элинин укумдан тукумга өтүп келген жалпы белгиси м..

2 600.00 сом

Саймалуу-Таш

Саймалуу-Таш

"Саймалуу-Таш" монетасынын негизги сюжетинин өзөгүн күн кишинин элеси, тоо эчкисинин ..

2 500.00 сом

Манастын күмбөзү

Манастын күмбөзү

"Манастын күмбөзү" монетасы. Орто кылымга таандык мемориалдык архитектуралык эстелик ..

1 800.00 сом

"Курманжан Даткага 200 жыл" күмүш монетасы

"Курманжан Даткага 200 жыл" күмүш монетасы

"Курманжан Даткага 200 жыл" күмүш монетасында улуттук оюу-чиймелер менен курчалган Ку..

2 000.00 сом

Эгемен Кыргызстан

Эгемен Кыргызстан

"Эгемен Кыргызстан" күмүш монетасынын негизги сюжети мамлекеттик символика болуп сана..

2 600.00 сом

Жеңиш чокусу

Жеңиш чокусу

"Жеңиш чокусу" күмүш монетасынын алдыңкы бетинде дүйнөнүн эң түндүк тарабындагы жети ..

2 000.00 сом

Тоодак

Тоодак

"Тоодак" күмүш монетанын алдынкы бетине сейрек кездешүүчү тоодак кушунун көркөм кооз ..

2 000.00 сом

Үкү

Үкү

"Үкү" күмүш монетасы - бийик тоолуу Кыргызстандын табиятынын кучагында үкү кушунун тү..

1 500.00 сом

Жейрен

Жейрен

Алтын жалатылган жасалгалоо технологиясы менен даярдалган эки жейрендин сүрөттөлүшү "..

2 300.00 сом

Аруулук уялаган балдар дүйнөсү

Аруулук уялаган балдар дүйнөсү

«Аруулук уялаган балдар дүйнөсү» күмүш монетасынын негизги сюжети болуп, “Дүйнө менин..

3 300.00 сом

Улуу Жибек Жолу

Улуу Жибек Жолу

"Улуу Жибек Жолу" күмүш монетасынын алдыңкы бетинде, ЮНЕСКО уюмунун бүткүл дүйнөлүк м..

3 400.00 сом

Түндүк көтөрүү

Түндүк көтөрүү

“Түндүк көтөрүү” монетасынын алдыңкы бетинин негизги мазмунун кыргыз элинин улуттук н..

1 500.00 сом

ЕврАзЭСке 10 жыл

ЕврАзЭСке 10 жыл

Коллекциондук “ЕврАзЭСке 10 жыл” монетасы ЕврАзЭС өлкөлөрүнүн баалуу металлдарынан ко..

1 600.00 сом

Көрсөтүлдү 16 баштап 30 чейин 38 тин ичинен (бардыгы 3 барак)
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ
Нумизматикалык баалуулуктарды сатуу веб-сайты © 2020