«numizmat.nbkr.kg» веб-сайтын пайдалануу келишими

Негизги түшүнүктөр

Кардар –  «numizmat.nbkr.kg» сайтында буйрутма тариздеген, жеке адам же юридикалык жак

Аткаруучу – Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы.

«numizmat.nbkr.kg»  веб-сайты -  бул, интернет түйүнүнө жайгаштырылган, Аткаруучуга таандык сайт, анда Кардар сатып алуу үчүн Аткаруучу тарабынан сунушталган, нумизматикалык баалуулуктар (мындан ары - Товарлар), ошондой эле товарларга төлөө жана жеткирүү шарттары берилген.   «numizmat.nbkr.kg» веб-сайты Аткаруучунун менчиги болуп саналат.   

Товар – Аткаруучунун веб-сайтында сатууга сунушталган, нумизматикалык баалуулуктар. 

Буйрутма – бул, Кардардын  «numizmat.nbkr.kg» веб-сайттында тандалып алынган, товарларды сатып алууга жана көрсөтүлгөн дарек боюнча жеткирүүгө талаптагыдай тариздетилген талабы.

Товарды жеткирүү Курьердик кызмат аркылуу (Улуттук банктан кардардын үйүнө чейин) “үйдөн үйгө” принциби боюнча жеткирүү кызмат көрсөтүүлөрүн жүзөгө ашыруу.

Товар үчүн  төлөөНак же нак эмес формада,  «Visa» же «Мastercard» сыяктуу карттар менен Товарга төлөө.

«Кыргыз почтасы» - Нумизматикалык баалуулуктарды - Товарды жеткирүүнү жүзөгө ашырган,  «Кыргыз почтасы» мамлекеттик ишканасы.

Курьер –  «Кыргыз почтасы»  мамлекеттик ишканасынын кызматкери

1.1. «numizmat.nbkr.kg» веб-сайты Аткаруучуга таандык жана ал тарабынан

башкаруучулук кылынат.

1.2. «numizmat.nbkr.kg» веб-сайты аркылуу Товарларга буйрутма берүү менен Кардар  төмөндө көрсөтүлгөн товарларды сатуу шарттарына макул болот.

1.3.  Товарларды сатуунун ушул шарттары, ошондой эле «numizmat.nbkr.kg» веб-сайтында берилген, Товар тууралуу маалымат Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 398-беренесине ылайык  ачык сунуш болуп саналат. 

1.4. Кардар буйрутманы тариздөө учурунда Товарларды сатуу шарттарына «Буйрутманы тариздөөнү аяктоо» баскычын басуу аркылуу макулдугун билдирет.

1.5. Аткаруучу кандайдыр бир атайын билдирүүсүз ушул келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү укугун өзүнө калтырат, ушуга байланыштуу Кардар Келишимдеги өзгөртүүлөргө улам көз салып турууга милдеттүү.  Келишимдин жаңы редакциясы  ушул баракчага жайгаштырылган учурдан тартып күчүнө кирет, эгерде анын жаңы редакциясында башкасы каралбаса.

2. САЙТКА КАТТАЛУУ

2.1.  «numizmat.nbkr.kg» веб-сайттында  катталуу Буйрутманы тариздөөдө милдеттүү болуп саналат.

2.2. Аткаруучу  каттоо учурунда Кардар тарабынан сунушталган маалыматтардын аныктыгына жоопкерчиликтүү болбойт.

2.3. Кардар каттоо учурунда көрсөтүлгөн логинди жана паролду үчүнчү жакка ачыкка чыгарбоого милдеттенет. Кардарда логиндин жана паролдун коопсуздугу жана алардын үчүнчү жактар тарабынан санкциясыз колдонулуп жатышы жагында шектенүү пайда болсо, ал бул тууралуу:bmesengulova@nbkr.kg дареги боюнча электрондук кат жөнөтүү менен  Аткаруучуга  токтоосуз маалымдоого милдеттенет.

3. БУЙРУТМАНЫ ТАРИЗДӨӨ ЖАНА АТКАРУУ МӨӨНӨТТӨРҮ

3.1. Кардар Буйрутманы «numizmat.nbkr.kg» веб-сайттында өз алдынча тариздей алат.

3.2. Кардар  «numizmat.nbkr.kg»  веб-сайтында Товарды өз алдынча тандап, буйрутманы тариздөө үчүн аны Себетке жайгаштырат. Товарды Себетке жайгаштыруу буйрутма болуп эсептелбейт, Кардар буйрутманы тариздегенге чейин товарларды Себетке өз алдынча кошуп жана андан алып сала алат.    

3.3. Товарга буйрутма берүү алдында Кардар буйрутма үчүн  төлөө жана жеткирүү эрежелери менен таанышууга милдеттүү.

3.4. Буйрутманы тариздөө учурунда Кардар төмөнкү тилкелерди милдеттүү түрдө толтурууга тийиш:

¾                Аты-жөнү:______________________

¾                Email:_________________________________

¾                Телефону:_______________________________

Жеткириле турган так дареги:

¾                Шаар/айыл_____________________________

¾                Областы/Району__________________________

¾                Почта индекси:_______________________

¾                Көчөсү/№ /№кв.

 

Көңүл бургула!  Кардардын так дареги боюнча региондорго жеткирүү наркы «Кыргыз Почтасынын» тарифине ылайык аныкталат.

4. ТОВАР үчүн ТӨЛӨӨ

4.1. «numizmat.nbkr.kg»  веб-сайттында көрсөтүлгөн товардын баасы туруктуу, бирок кызмат көрсөтүүлөр наркы (жеткирүү баасы + камсыздандыруу үчүн төлөө + банк операциялары үчүн комиссиялык төлөмдөр + таңгактоо материалы салыктар + ж.б.) төлөнгөнгө чейин Аткаруучу тарабанын бир тараптуу өзгөртүлүшү мүмкүн.

4.2.  Тилкелер туура толтурулган учурда Кардар «Төлөө» баскычын басат, андан соң төлөө жана жеткирүү түрүн тандайт:

- Төлөм карттары аркылуу төлөө:  Төлөм карттары аркылуу төлөөдө Кардарда интернет аркылуу финансылык операцияларды жүргүзүүгө уруксат берилген, Кыргыз Республикасынын аймагында чыгарылган  «Visa» же «Мastercard» сыяктуу карттар жана Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары   3D SecureCode функциясы менен чыгарылган эл аралык төлөм карттар болууга тийиш.

- Нак эмес эсептешүүлөр үчүн төлөө:  Нак эмес эсептешүүлөр үчүн төлөөнү тандоодо Кардар буйрутманы тариздейт жана акча каражаттарын Улуттук банктын  №1013930100000165 өздүк эсебине чегерет.  Бул учурда кардар “Кыргыз почтасынын” курьердик кызматы аркылуу жеткирүүнү же өз алдынча алып кетүүнү тандап алса болот.

- Белгиленген төлөм менен төлөө:  Кардар белгиленген төлөм менен төлөөнү тандоодо «белгиленген төлөм менен төлөө» баскычын басат. Кардар белгиленген төлөм менен төлөө кызматын тандаган учурда  «Кыргыз Почтасынын» өкүлүнө буйрутма берилген Товардын жеткирилишинде анын жалпы наркын төлөөгө тийиш: товардын наркы+  жөнөтүүнүн наркы+ камсыздандыруу үчүн төлөө + белгиленген төлөмдүн акчалай которуусун жөнөтүү үчүн белгиленген төлөмдүн суммасынан 2% комиссиялык сый акы + курьердик кызмат көрсөтүү үчүн төлөө + таңгакталган материалдын наркы  + салыктар. Кардар төлөгөндөн кийин «Кыргыз Почтасы» кабыл алынган белгиленген төлөмдүн суммасынан нумизматикалык баалуулуктардын наркын Улуттук банктын эсебине которот. Кардар белгиленген төлөм  аркылуу  жеткирилген товарга төлөгөндөн кийин «Кыргыз почтасы» товар үчүн сумманы акча которуу аркылуу  Улуттук банктын эсебине которот.

- Өзү алып кетүүдө нак төлөө: Кардар “товарды алууда нак төлөө” төлөмдүн методун жана "өзү алып кетүү" баскычын басат. Бул учурда, Кардар Улуттук банктын кассасына Товар үчүн нак төлөөгө тийиш жана Товарды жеке өзү алып кетиши керек.

Көңүл бургула!  Алган учурда төлөө шартында жөнөтүлгөн, баалуулук катары жарыяланган Товар Кардарга төлөм суммасы толук төлөнгөндөн кийин гана берилет.

Баалуулук катары жарыяланган, алган учурда төлөө шартында  почта аркылуу жиберилген жөнөтүүлөр Кардарга   берилгенден кийин   кайра кайтарылбайт, төлөп алуу суммасы жана аны почта аркылуу жөнөтүү суммасы кайтарылбайт.

5. БУЙРУТМАны ЖЕТКИРҮҮ

5.1.        Товар Кыргыз Республикасынын аймагы боюнча «Кыргыз почтасы» аркылуу жүзөгө ашырылат.

5.2.       Кардар "өзү алып кетүү" буйрутмасын тариздей алат.

5.3.       Жеткирүү наркы  «Кыргыз почтасынын» белгиленген тарифине ылайык, жеткириле турган регионго жараша эсептелет.

5.4.       Жеткирүү Бишкек шаары боюнча  ишемби, жекшемби жана майрам күндөрүн кошпогондо, күн сайын саат 8.30 дан 17.00 го чейин   буйрутма алгандан кийин жүргүзүлөт.

5.5.       Регион боюнча жеткирүү  «Кыргыз почтасынын» тарифине ылайык, аралыгына жараша, 3 жумуш күнүнөн  8 жумуш күнүнө чейинки мөөнөттө жүзөгө ашырылат.

5.6.       Жеткирүү учурунда Буйрутма каттоодо көрсөтүлгөн Кардарга же ишеним кат таризделген адамга гана берилет.

5.7.       Юридикалык жактар үчүн — буйрутма ыйгарым укуктуу адамдар же ишеним көрсөтүлгөн адамдар тарабынан (инсандыгын тастыктаган документтин, буйрутма кабыл алууга ыйгарым укугун тастыктаган талаптагыдай тариздетилген документтин болушу милдеттүү) гана кабыл алынат. 

5.8.        Товарды буйрутмада көрсөтүлгөн дарек боюнча Кардарга почта аркылуу жеткирүү  боюнча бир гана аракет жасалат, буйрутмада көрсөтүлгөн дарек боюнча биринчи  жеткирүүдө Кардар жок болсо, ага билдирүү калты